A 21. századi készségek fejlesztése - PBL, MI és alkalmazások segítségével

A 21. századi készségek fejlesztése - PBL, MI és alkalmazások segítségével

  LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

A "21. századi készségek fejlesztése PBL, MI és alkalmazások segítségével" képzés célja, hogy átfogó ismeretekkel és gyakorlati készségekkel lássa el az oktatókat a modern oktatási kihívások kezelésében.

A program különös hangsúlyt fektet arra, hogy hogyan lehet integrálni a Projekt Alapú Tanulást (PBL), a Mesterséges Intelligenciát (MI), és különféle digitális alkalmazásokat az oktatásban, különösen a 21. századi készségek, mint a kritikai gondolkodás, kreativitás, együttműködés és kommunikáció fejlesztése érdekében.

A képzés interaktív elemeket, példatárakat és gyakorlati műhelymunkákat is tartalmaz, hogy a résztvevők azonnal alkalmazni tudják az újonnan szerzett tudást és készségeket.

 

A kurzus tartalma:

A képzés során a résztvevők megismerkednek a Projekt Alapú Tanulás (PBL) alapelveivel és gyakorlati alkalmazásaival, hogy hogyan lehet ezeket integrálni a 21. századi készségek fejlesztésébe. Külön hangsúlyt kapnak azok az eszközök és alkalmazások, amelyek segítenek a projektmenedzsmentben, kommunikációban és együttműködésben, így például a Trello, Asana, és Slack. A program bevezet az oktatásban alkalmazható mesterséges intelligencia (MI) alapjaiba, kitérve az etikai kérdésekre és arra, hogyan lehet az MI-t használni az egyéni tanulás támogatására.

A résztvevők aktív szerepet kapnak a lecke- és projekttervezésben, a digitális eszközök használatában és az MI alkalmazásában a valós oktatási környezetben. 

 

A képzés célja, célkitűzései:

A képzés fő célja, hogy felkészítse az oktatókat a 21. századi készségek oktatására a Projekt Alapú Tanulás (PBL), a mesterséges intelligencia (MI) és a digitális alkalmazások effektív alkalmazásával.

A program célja továbbá, hogy a résztvevők képesek legyenek integrálni ezeket az eszközöket és módszertanokat saját oktatási gyakorlatukba, valamint hogy adaptálják őket a különböző tantárgyak és oktatási szintek igényeihez.

 

Célkitűzések:

 • Alapvető Ismeretek Megszerzése: A résztvevők megismerik a PBL, MI és az alkalmazások alapvető elveit és gyakorlati alkalmazásait.

 • Készségfejlesztés: Az oktatók megtanulják, hogyan lehet a PBL-t és az MI-t alkalmazni a 21. századi készségek, mint a kritikai gondolkodás, problémamegoldás, kreativitás, együttműködés és kommunikáció fejlesztésére.

 • Eszközök és Alkalmazások Használata: A résztvevők képesek lesznek kiválasztani és alkalmazni a legmegfelelőbb digitális eszközöket és alkalmazásokat a PBL projektjeik kezeléséhez.

 • Etikai és Pedagógiai Megfontolások: A képzés során a résztvevők ismereteket szereznek az MI etikai és pedagógiai kihívásairól, és megismernek módszereket ezek kezelésére.

 • Gyakorlati Alkalmazás: Az oktatók olyan gyakorlati tapasztalatokat szereznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy azonnal alkalmazzák az újonnan megszerzett ismereteket és készségeket saját osztálytermeikben.

 

Várható tanulási eredmények:

 

 1.  PBL Alkalmazása: A résztvevők képesek lesznek tervezni és implementálni Projekt Alapú Tanulás alapú tanterveket, amelyek ösztönzik az aktív tanulást és a 21. századi készségek fejlesztését.

 2. Technológiai Eszközök Használata: A résztvevők megismerik és hatékonyan alkalmazzák azokat a digitális eszközöket és alkalmazásokat, amelyek támogatják a PBL-t és az egyéni tanulás előmozdítását.

 3. MI Alapjainak Megértése: Az oktatók alapvető ismereteket szereznek a mesterséges intelligencia működéséről, és képesek lesznek ezeket az ismereteket átültetni az oktatási gyakorlatba.

 4. Kritikai Gondolkodás és Problémamegoldás: A résztvevők megtanulják, hogyan alkalmazzák a PBL és MI módszereket a kritikai gondolkodás és problémamegoldó készségek fejlesztésére a diákokban.

 5. Együttműködés és Kommunikáció: Az oktatók képesek lesznek ösztönözni az osztálytermi együttműködést és kommunikációt a digitális eszközök és a PBL stratégiák segítségével.

 6. Etikai Érzékenység: A résztvevők megértik az MI és a digitális technológia oktatásban való alkalmazásának etikai és társadalmi hatásait.

 7. Innováció és Kreativitás: Az oktatók képesek lesznek fejleszteni és bevezetni innovatív tanítási módszereket és projekteket, amelyek támogatják a kreativitást és az egyéni fejlődést.

 8. Önértékelés és Reflexió: A résztvevők képesek lesznek értékelni saját tanítási módszereik hatékonyságát, és adaptálni azokat a folyamatos fejlődés érdekében.

 9. Folyamatos Fejlődés: Az oktatók megszerzik a szükséges eszközöket és erőforrásokat a folyamatos szakmai fejlődéshez, beleértve az elérhető online anyagokat és közösségeket.

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A "21. századi készségek fejlesztése PBL, MI és alkalmazások segítségével" képzés célja, hogy átfogó ismeretekkel és gyakorlati készségekkel lássa el az oktatókat a modern oktatási kihívások kezelésében.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher