A 21. századi tanár Diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelveivel az oktatásban

A 21. századi tanár Diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelveivel az oktatásban

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

Számtalan hollywoodi filmet ihlettek olyan tanárok, akiknek a személye, diákjaiba vetett hite rendkívüli változást idézett elő még a reménytelennek vélt tanulók életében is.

Az a közös az ilyen tanárokban, hogy képesek olyan atmoszférát teremteni, amelyben a diákok önmagukhoz képest jelentős pozitív változást tudnak megvalósítani, úgy érzelmi, mint viselkedésbeli és kognitív téren.

A gyakorlatorientált  kurzus Carl R. Rogers alapelveit és a Humanisztikus pszichológia vívmányait mutatja be az oktatásban, abból a célból, hogy támogassa a tanárokat a 21. századi kihívásokban és tegye őket olyan tanárokká, akik pozitív konstruktív viselkedésváltozást képesek létrehozni a diákjaikban.

 

A kurzus tartalma:

A diákközpontú módszertan hatékonyabbnak bizonyult a hagyományos, tanárközpontú oktatásnál, mert a diák önállóságát (Learner Autonomy) és az együttműködést támogatja. A diákközpontú oktatás emellett fejleszti a rövid és hosszú távú memóriát, a kritikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet, növeli az önbizalmat és a motivációt, javítja a tantermi kommunikációt és kapcsolódást, viselkedést és érzelmi intelligenciát. A 21. századi oktatásban a tanárok a diákok tanulásának a facilitátorai, akik ismerik diákjaik erősségeit és szükségeit, személyiségét és intelligencia típusukat, ezért képesek az oktatást valós kontextusba helyezni, ami által a diákok motiváltabbak, érdekeltebbek lesznek saját fejlődésükben és pozitív viselkedésváltozásukban.

A képzés célja, célkitűzései:

A kurzus megtanítja a rogersi diákközpontú oktatás elméletét és pszichológiáját. A résztvevők megtanulják Carl R. Rogers személyközpontú pszichológiájának alapelveit alkalmazni az oktatásban. Interaktív gyakorlatokon keresztül a résztvevők képesek lesznek beazonosítani és javukra fordítani a diákok különböző intelligencia és tanulási stílusait. Mélyebben megismerik a rogersi „teljesen funkcionáló” ember jellemzőit, elősegítésének módszereit, a személyközpontú pszichológiát.
Gyakorlati megoldásokat és stratégiákat kapnak arra, miként keltsék fel és használják az oktatásban a diákjaik természetes kíváncsiságát és kreativitását a tanulásban. Képesek lesznek a normál tanmeneten belül maradva mégis sokkal aktívabb, érdekesebb, személyesebb órákat tartani, amelynek pozitív konstruktív személyiségváltoztató hatása lesz.

Várható tanulási eredmények:

A résztvevők a kurzuson megtanulják:

  • Carl R. Rogers humanisztikus, diákközpontú oktatási módszertana: elmélet és pszichológia. A rogersi alapelvek alkalmazása az oktatásban.
  • Diákközpontú oktatás paradigmája, viselkedés változtató hatása
  • Tanulási stílusok és intelligencia típusok beazonosítása, az igazi tanulás természete.
  • Motivációs eszközök, a modern tanulás jellemzői, tanulás a felgyorsult korban, személyes és kreatív órák létrehozása.
  • Empátia és mentorálás, szükség analízis.
  • Tanár mint a tanulás facilitátora, segítője. Tanár mint Coach. 
  • Fejleszteni tudják a diákok kritikai gondolkozását és problémamegoldó képességét. Miként legyen a diák érdekelt és aktív partnere a tanárnak a saját tanulásában

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A diákközpontú módszertan hatékonyabbnak bizonyult a hagyományos, tanárközpontú oktatásnál, mert a diák önállóságát (Learner Autonomy) és az együttműködést támogatja.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher