A hosszútávú motiváció, a sikeres tanári énkép megvalósításához szükséges eszközök

A hosszútávú motiváció, a sikeres tanári énkép megvalósításához szükséges eszközök

 LETÖLHETŐ KURZUSLEÍRÁS

A képzés arra világít rá, hogy a tanári motivációnak több dimenziója van, mely magában foglalja a tanári munkát, a tanárok folyamatos tanulását is, és azt, hogy mennyire alapvető lenne a tanárképzés során átadni a leendő tanárok részére a sikeres tanári énkép megvalósításához szükséges eszközöket. Amennyiben ezek hiányoznak az alapképzés során, kiemelten fontos, hogy ezeket pótoljuk a tanártovábbképzés folyamán. A képzés során megismertetjük a tanárokat a gyakorlatban alkalmazható hatékony módszerekkel is, melyeket a Professzionális szakmai közösségek a PLC-k (Professional Learning Communities) alkotnak a tanulók tanulási folyamatának tartós javításához. Ez a kurzus átadja a legkorszerűbb ismereteket, módszereket és gyakorlati eszközöket, amelyekkel a tanárok segíthetnek maguknak és tanulóiknak hosszú távú motivációjuk kialakításában és fenntartásában.

 

A kurzus tartalma:

A képzés bemutatja, hogy milyen összetett jelenség a tanári motiváció, melyben többek között a tanári elköteleződésnek és a tanári hatékonyságnak is nagy a jelentősége. Az elkötelezettség szükséges a hivatástudat kialakulásához, és a tanári hivatás egy életre szól, emiatt a tanári motiváció egyben az egész életre szóló hivatáshoz szükséges motivációt és egyben az egész életen át tartó tanulást jelenti. Az énképekből adódó összefüggések vezetnek a tanárok szakmai fejlődéséhez vagy annak hiányához, ezért gyakorlati segítséget nyújtunk a résztvevőknek a sikeres tanári énkép megvalósításához. 

A tanári és a tanulói motiváció kölcsönösen egymásra ható jelenségek, és ennek következtében alternatívát kínálunk arra, hogy a résztvevők megismerhessék a motiváló tanítás modelljét és annak alkotóelemeit. Ezenkívül bemutatjuk az önálló, motivált tanulást támogató oktatási módszereket, például a többszörös intelligencia és a látható tanítás eszközeit, amelyeket a résztvevők rugalmasan tudnak alkalmazni a saját tanítási gyakorlatukban. A kurzus áttekintést nyújt az egész életen át tartó tanulás hatékony módszereiről is, beleértve a professzionális tanulási tájképek fogalmát.

 

A képzés célja, célkitűzései:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő megismerje a tanári motiváció, a sikeres tanári énkép, a professzionális tanulási tájképek, professzionális szakmai közösségek fogalmát és jellemzőit. Tudatosítsa az önálló, motivált tanulást támogató oktatási módszerek például a többszörös intelligencia és a látható tanítás fontosságát a tanulásban. Megismerje ezek és a professzionális tanulási tájképek, professzionális szakmai közösségek fejlesztési lehetőségeit, lépéseit és képet kapjon a hatékony módszerekről, stratégiákról, illetve képessé váljon azok gyakorlati alkalmazására.

Megismerje az egész életen át tartó tanulás különböző technikáit, és ezáltal segítséget tudjon adni diákjainak a motivált és önirányított tanulóvá válás útján. Emellett kipróbálja az ezekhez társított korszerű és praktikus módszerek egy részét, törekedjen ezek munkájába való beépítésére.

 

Várható tanulási eredmények:

A továbbképző kurzus végére a résztvevő:

 • Ismerje a tanári motiváció, sikeres tanári énkép, látható tanítás, professzionális tanulási tájképek, professzionális szakmai közösségek fogalmát, jelentőségét és stratégiáit,
 • Tudja felismerni és támogatni a saját és diákjai tanulási erősségeit a többszörös intelligencia módszerének segítségével,
 • Osztálytermekben (folyosókon) játszani eszközök nélkül vagy minimális eszközzel
 • A tanár, mint vezető szerepének játékos, de egyértelmű megerősítése
 • Nehezebb helyzetek, feszültségek oldása
 • Átadni a kezdeményezés lehetőségét a diákoknak, amely által azok megélhetik az egyenrangúság élményét
 • Váljon képessé segítséget nyújtani ezen stratégiák, technikák korrigálásában,
 • Váljon képessé a motiváló tanítás modellje és a tanulók motiválásának tíz alapszabálya alapján alternatívákat javasolni tanítványai számára,
 • Váljon képessé az ismertetett gyakorlati módszerek felhasználására,
 • Váljon képessé a látható tanítás stratégiáinak elemeit beépíteni pedagógusi gyakorlatába,
 • Próbálja ki az professzionális tanulási tájképekhez társított gyakorlatokat,
 • Törekedjen azok beépítésére munkájába és váljon képessé a sikeres tanári énkép megvalósításával kapcsolatos stratégiák, technikák, módszerek gyakorlati alkalmazására.

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide

Short Description

A képzés bemutatja, hogy milyen összetett jelenség a tanári motiváció, melyben többek között a tanári elköteleződésnek és a tanári hatékonyságnak is nagy a jelentősége.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!