Inkluzív nevelés Inkluzív nevelés és oktatás

Inkluzív nevelés Inkluzív nevelés és oktatás

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

A Gyermekek Háza inkluzív nevelési, oktatási gyakorlatára épülő képzés célja, hogy a pedagógusokat megismertesse a méltányosságon alapuló, befogadó iskolai környezet kialakításának elméletével és módszereivel.  A hangsúlyosan gyakorlatorientált képzés során a pedagógusok megismerik az egyéni sajátosságok tanórai kezelésének lehetőségeit, pedagógiai módszereit, az adaptív, tanulói aktivitásra és együttműködésére építő tanulásszervezési módokat, az egyéni fejlesztés lehetőségeit.

 

A kurzus tartalma:

A tematikai egységek célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban azt a nézetet, hogy az iskolai környezetet a tanulók egyéni szükségleteihez kell igazítani.

Megismerteti a pedagógusokat az inkluzív nevelés, oktatás jellemzőivel, az egyéni fejlesztési tervekkel, a differenciáló tanulásszervezési eljárásokkal, az árnyalt értékeléssel, az elfogadó légkörrel, a nevelési-oktatási folyamat résztvevőinek együttműködésével. A továbbképzés gyakorlatorientált, saját élményű, együttműködő tanulás jellemzi. A gyakorlat megismerését a Gyermekek Háza tematikus órarészleteinek bemutatása, elemzése biztosítja.

Tematikai egységek:

 • Szemléletalakítás
 • Az inkluzív iskola jellemzői
 • Adaptív tanulási környezet
 • Egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulásszervezés
 • A tananyag differenciálása
 • Hatékony tanuló-megismerés
 • Tanulási stílusok, többszintű intelligencia
 • Kooperatív technikák
 • Pedagógusszerep
 • Kapcsolatok az iskolában
 • Személyre szabott értékelés

 

A képzés célja, célkitűzései:

A pedagógusok elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a befogadó, inkluzív iskola jellemzőiről, az aktív tanulói részvételre építő differenciált tanulásszervezés gyakorlatáról, az iskola együttműködések fontosságáról.

 

Várható tanulási eredmények:

A résztvevők megismerik a tanulói aktivitásra épülő tanulás, a személyre szabott tanulástámogatás módjait, eszközeit. Jártasságot szereznek a módszerek alkalmazásában,

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

 

Short Description

A tematikai egységek célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban azt a nézetet, hogy az iskolai környezetet a tanulók egyéni szükségleteihez kell igazítani.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!