Játék-kaleidoszkóp II. - Tükörkép

Játék-kaleidoszkóp II. - Tükörkép

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

A kurzus a korábbi Játék-kaleidoszkópos képzések folytatása. Ismét arra törekszünk majd, hogy változatos játékokban megtapasztalt élmények alapján önmagunkhoz és diákjainkhoz közelebb kerüljünk.
A kurzus épít a korábban megszerzett ismeretekre, játéktapasztalatokra. Ezért elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik már belenéztek egyszer a játék-kaleidoszkópba. Aki új érdeklődő, annak érdemesebb a Játék-kaleidoszkóp: Játékkultúra az iskolai közösségekben c. képzést választania.

A kurzus tartalma:

Gyakran mondják, hogy a játékok tükrözik a személyiségünket. Ezt már részben vitattuk olyanformán, hogy a játékos-énünk szabadon szárnyalhat, kísérletezhet, határokat feszegethet, bejárja az érzelmek széles skáláját, olyan interakciókat próbálhat ki a játék biztonságos keretei közt, amelyekre a való életben nem nyílik lehetőség. A játékban mások (is) lehetünk, mint a valóságban.
Az viszont mindenképpen igaz, hogy a játékok által jobban megismerhetjük magunkat, a társunkat és a világot.
Hiszen a játékok valamiféleképpen tükröt tartanak a valóságnak. A játék-kaleidoszkóp tükrei pedig biztosítják, hogy sose lássuk ugyanazt, és amit látunk, az mindig érdekes legyen.
A képzésen szeretnénk sokszor és sok nézőpontból belenézni a játékos-kaleidoszkópunk tükreibe, hogy megnézzük mit mutat magunkról, a társakról és a világról.
Fontos lesz továbbá azon gondolkodnunk, hogy ez a tükörkép tartás hogyan segíti a ránk bízott tanulókat. Hogyan és mit játsszunk velük, hogy „a játékban egy fejjel magasabbak lehessenek önmaguknál”, hogy érdekesnek és értékesnek lássák magukat.
Fókuszban most sem a tanórai játékok lesznek, és főleg nem azzal a céllal, hogy a tanulók kognitív képességeit fejlesszük. Lesznek órán is játszható játékok (és természetesen minden játékban fejlődnek a kognitív képességek), de sokkal nagyobb hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés, a kapcsolódás keresése (gyerek–gyerek, gyerek–felnőtt) és a közösségfejlesztés, hiszen elsősorban ezeket szeretnénk megjelölni elsődleges feladatunknak.
Amennyiben az időjárás és egyéb környezeti feltételek lehetővé teszik sort kerítünk szabadtéri mozgásos játékokra is.
A résztvevőktől nyitottságot és játékkedvet remélünk, mert játék lesz bőven. A játékok közti pihenőkben megpróbáljuk a játékokat egyszerű, ugyanakkor hasznos iránymutató szempontok szerint rendszerezni.
Ahhoz, hogy a tanfolyam minél hasznosabb és hatékonyabb legyen, kiküldünk majd egy kérdőívet. Ezt kérjük, hogy töltsék ki, ezzel segítve azt. hogy személyre szabhassuk a játékkínálatot.

 

A képzés célja, célkitűzései:

 • Játékokkal kapcsolatos attitűd formálása, fejlesztése
 • Új játékok megismerésén keresztül a pedagógiai munka támogatása megkönnyítése
 • Játékokra irányuló reflektív és rendszerező gondolkodás fejlesztése

Várható tanulási eredmények:

 • Játékokkal kapcsolatos attitűdje pozitív irányban változik
 • Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.
 • A tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
 • Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.
 • Tudatosan gyűjti és válogatja a játékokat, amiket beépíthet a pedagógiai gyakorlatába.
 • Saját játékpedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
 • A tanulók személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli, a tanulók szükségleteinek megfelelően választ játékot.
 • Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszerei közül a játékot.
 • Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.
 • Értékközvetítő tevékenysége tudatos egyöttműködés, altruizmus,nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadását erősíti játékok segítségével 

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

 

Short Description

A kurzus a korábbi Játék-kaleidoszkópos képzések folytatása. Ismét arra törekszünk majd, hogy változatos játékokban megtapasztalt élmények alapján önmagunkhoz és diákjainkhoz közelebb kerüljünk.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher