Játsszunk a gimnazistákkal!

Játsszunk a gimnazistákkal!

 LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

Játsszunk a gimnazistákkal, és ne engedjük, hogy a játék öröme a gyermekkor homályába vesszen. A közös mozgás, izgalom és nevetés kiszakítja diákjainkat a korai felnőttség online kapcsolataiból. Egy rövid, a tanórába építhető játék képes felfrissíteni tanárt és diákot egyaránt. Illetve a gyerekek olyan képességei is felszínre törnek, amit tanórán ritkán tapasztalunk, a valós életben és a munka világában azonban annál inkább szükségesek: pl. empátia, kezdeményezőkészség, együttműködés, vezetői képességek, felszabadult öröm.

 

A kurzus tartalma:

Középiskoláinkban a diákok többsége egész nap ül, jobb esetben nem telefonozik a pad alatt. Hazaérve azonban bizonyára sok időt töltenek a különböző képernyők előtt. Így a csoportokban és osztályközösségekben nem csupán fáradt és a frontális oktatásnál gazdagabb ingerekre vágyó diákokkal találkozhatunk nap, mint nap, hanem olyan fiatalokkal, akik nem kapcsolódnak valóságosan egymáshoz. 

Érdemes játszani a gimnazista diákokkal! A játékok ugyanis felpezsdítik a kreativitásunkat, az önfeledt pillanatokban együtt osztozhatunk a diákjainkkal, a tudatos művelésük pedig a közösségekben olyan erőforrások, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy megóvjuk magunkat a kiégéstől. Játék közben könnyebben kialakul a bizalom tanár és diák között. Szabad hibázni,  és szabad kérdezni: fejlődnek a kommunikációs készségek, az empátia, az elfogadás, a kezdeményezőkészség.

Az interaktív kurzuson az egyszerűtől a komplexig olyan felfrissítő és szociálisan fejlesztő játékokat szeretnék bemutatni, amit gimnazista osztályokkal és csoportokkal lehet játszani, többnyire eszközök nélkül az osztálytermekben (esetleg a terem bútorzatának felhasználásával).

A bemutatásra kerülő játékok nem kifejezetten csapatépítésre és nem is szabadidős elfoglaltságra valók (bár több esetben ilyen módon is lehet alkalmazni a játékötleteket), mivel elsősorban olyan helyzetekben ajánlom alkalmazni, amikor a tanár rövid idő alatt fel szeretné rázni a diákjait vagy egyszerűen nem szeretne szabad foglalkozást engedélyezni a diákjainak (tanév eleji, tanév végi órák). Vagy éppen egy osztálykarácsonyra, teadélutánra készül. 

 

A képzés célja, célkitűzései:

Magabiztosan és hatékonyan megoldani váratlan helyzeteket egy osztálynyi kamasszal, és ismét rápillantani a bennünk szunnyadó, másokkal játszani akaró gyerekre. A tanfolyam további céljai: 

- ha kvázi idegenként érkezünk egy már összeszokott társasághoz, fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket

- bátran be merjünk menni ismeretlen csoportokhoz helyettesítésre, ügyeletre

- képesek legyünk hétfőn reggel vagy péntek délután megmozgatni, felfrissíteni a diákságot

- osztályfőnökként vagy helyettesként kezdeményezők maradjunk az osztályfőnöki órákon

- önbizalmat nyerjünk és adjunk a játékok teremtette helyzetekkel

- motiváljuk a diákjainkat

- lehetőséget teremtsünk egymás megismerésére, megértésére és az együttműködésre 

- kreativitás megélése, fejlesztése

 

Várható tanulási eredmények:

Az elsajátított játékismeretek magabiztosságot adnak, és általuk fejleszthetjük a saját spontán kezdeményező készségünket. A kamaszok megláthatják az emberi arcunkat. A képzést elvégző bármilyen szakos kolléga képes lesz:

- spontán helyzetekben (pl. egy nem szakszerűen helyettesített lyukasórán) kisebb diák csoportokat (akár nagyobb közösségeket) aktivizálni az elsajátított játékok segítségével

- közösségi alkalmakat egyszerű, élvezetes játékokkal színesíteni

- bevonni a játékokba a diákokat

- válogatni a különböző játéktípusok között

- önállóan kombinálni és az időkereteket figyelembe venni a játékok kezdeményezésénél

- önállóan megújítani, kiegészíteni a játékokat

- tekintélyt és figyelmet kivívni új tanárként érkezve egy összeszokott osztályba

- osztálytermekben (folyosókon) játszani eszközök nélkül vagy minimális eszközzel

- a tanár, mint vezető szerepének játékos, de egyértelmű megerősítése

- nehezebb helyzetek, feszültségek oldása

- átadni a kezdeményezés lehetőségét a diákoknak, amely által azok megélhetik az egyenrangúság élményét

Játék közben olyan készségeket fedezhetünk fel és fejleszthetünk a diákjainkban, amelyek a hagyományos tanórai keretek között nem mindig felfedezhetők: empátia, segítőkészség, türelem, koncentráció, vezetői és szociális készségek. A játékok adta kikapcsolódási lehetőség szűkíti ugyan a tanóra időkeretét, de a diákok várhatóan motiváltabbak, frissebbek, egymás felé lojálisabbak és toleránsabbak lesznek. Növekszik az önbizalmuk. Ezáltal pedig végeredményben a tanórák válhatnak nyugodtabbá és hatékonnyá (főleg, ha egy már bevált játékot ígérünk a tanóra végére).

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

Középiskoláinkban a diákok többsége egész nap ül, jobb esetben nem telefonozik a pad alatt. Hazaérve azonban bizonyára sok időt töltenek a különböző képernyők előtt.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher