Kalandra fel! IKT a tanórákon 1.0 – Játék, élmény, tanulás

Kalandra fel! IKT a tanórákon 1.0 – Játék, élmény, tanulás

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

Interaktív, gyakorlatorientált képzés, melynek célja, hogy a tanfolyam végére a résztvevők képesek legyenek tudatosan beépíteni tanóráikba a különböző digitális eszközöket, tartalmakat. Megtanulják használni a különböző applikációkat, webes felületeket, melyekkel színesebbé és motiválóbbá teszik óráikat.

 

A kurzus tartalma

A tréner saját pedagógiai munkája során is tapasztalja, hogy a mai rohanó, ingergazdag környezetben nem könnyű a tanórákon felkelteni és főleg fenntartani a gyerekek érdeklődését, motiváltságát. Ebben a megváltozott világban, ahol a gyerekek már rutinosan használják a mobiltelefont, a számítógépet, a tabletet, az internetet, kell tudni elhelyezni a különböző tantárgyak oktatást úgy, hogy az „megfeleljen” a mai diák elvárásainak. 

A tanfolyamon, szakos végzettségtől függetlenül, a pedagógusok megismerik, hogy a tanóra melyik szakaszában, milyen applikációt, milyen pedagógiai céllal érdemes és lehet használni. A kurzuson résztvevő kollégák tanítási gyakorlata megújul. Az elsajátított ismeretek birtokában, az új típusú tanítás - tanulás alkalmazásával a pedagógiai munkájuk hatékonysága nőni fog. A megismert applikációk felhasználásával motiváltabbá tudják tenni tanítványaikat. A tanultak birtokában a tanárok képesek lesznek az IKT eszközök és applikációk tudatos felhasználására.

A képzés célja, célkitűzései:

A tanfolyamnak alapvetően nem csak az a célja, hogy újabb és újabb alkalmazások használatát tanítsa meg, sokkal inkább az, hogyan lehet megkeresni, kiválasztani, majd alkalmazni az óra pedagógiai célkitűzéséhez szükséges legalkalmasabb applikációt, programokat.

A kurzus további célja, egy új, minőségileg más oktatási forma megismerése, kipróbálása, tesztelése.

A képzésen szerzett ismeretek birtokában a kollégák maguk alakítják ki a számukra és a gyerekek számára legmegfelelőbb tanítási - tanulási környezetet. A tanultak segítségével, óráikon egyre jobban háttérbe szorul az ismeretátadó, információ közlő szerep, s helyét elfoglalja a pedagógus facilitátor tevékenysége.

A munka során a pedagógusok elsajátítják azon programok, applikációk használatát, melyek segítségével érdekesebb, látványosabb, s nem utolsó sorban hatékonyabb lesz:

 • a tanulók motiválása,
 • az új anyag feldolgozása, gyakorlása,
 • a megszerzett ismeretek rendszerezése,
 • az ismétlés,
 • az összefoglalás,
 • a számonkérés, az ellenőrzés.

Várható tanulási eredmények:

 • Sikeresnek tekinthető a kurzus:

  • ha a kollégák megtanulják használni az új tanulástechnikai eljárásokat, eszközöket,
  • ha otthonosan mozognak a korszerű IKT eszközök világában, képesek azokat a tanóráikon használni,
  • ha tudatosan használják az oktatási keretrendszereket, felhő alkalmazásokat
  • ha a választott applikációkat eredményesen fogják tudni integrálni a tanítás – tanulás folyamatába,
  • ha a megfelelő applikációt, a megfelelő didaktikai célhoz tudják rendelni,
  • ha kritikusan képesek használni munkájuk során a különböző kép- és videó megosztó portálokat,
  • ha a tanulók részéről nő majd a tanulási kedv, aktívabbak, motiváltabbak, kreatívabbak lesznek, az órákon,
  • ha a megismert alkalmazások segítségével a diákok elsajátítják az önálló ismeretszerzés képességét.

A növekvő sikerélmény a tanulás során növekvő motiváltsággal jár, ami a tabletek, okostelefonok, különféle alkalmazások használatának további elterjedését eredményezi, ez pedig a tanári munka hatékonyságát növeli. A motivált, eredményes tanuló pedig a befektetett tanári munka megtérülését jelenti.

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

Interaktív, gyakorlatorientált képzés, melynek célja, hogy a tanfolyam végére a résztvevők képesek legyenek tudatosan beépíteni tanóráikba a különböző digitális eszközöket, tartalmakat.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher