Láthatatlan színház - az osztálytermi nehézségek kezelésére

Láthatatlan színház - az osztálytermi nehézségek kezelésére

 LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

A Láthatatlan színház a Fórum színház egyik speciális fajtája, amely elsősorban konfliktusos helyzetek, elnyomó-elnyomott dinamikák megjelenítésére és megoldására törekszik.

Mivel az osztálytermi nehézségek gyakran ezekből a dinamikákból fakadnak, a Láthatatlan színház egy olyan módszertant ad a pedagógusok kezébe, amely által játékosan, a problémás szituációt több nézőpontból megvilágítva dolgozhatják fel azt a gyerekekkel.

A játékba ráadásul rengeteg izgalom vegyül, mivel a Láthatatlan színház valóban láthatatlan, olyan mint egy titkos küldetés, akció, élmény, ami megteremti a gyerekek számára a beavatottság és a kritikus, önreflexív gondolkodás lehetőségét.

 

 

A kurzus tartalma:

Láthatatlan színház, látható konfliktusok

A kurzus Augusto Boal Fórum színházi módszerének egyik legizgalmasabb fajtája, amely civil embereket hív játékba. A képzés során a pedagógusok megismerkednek a módszer alapjaival, elméletével és gyakorlati játékokon keresztül közösen fedezik fel, hogyan tudják a Láthatatlan színház eszközeivel arra motiválni diákjaikat, csoportjaikat, osztályaikat, hogy a gyerekek a problémákat ne elnyomják, hanem a Láthatatlan színház eszközeivel láthatóvá tegyék, és közösen meg is oldják. A képzésben résztvevők lépésről-lépésre építenek fel konfliktusra épülő történeteket (antimodelleket), amelyeket valós környezetben ki is próbálnak. Olyan közegben, csoportban, ahol nem tudják a nem-játszók, hogy egy előre kitalált jelenet résztvevőivé váltak. Pl. Helga folyton piszkálja Anikót, miközben önmagát fényezi. Hogy reagálnak erre a többiek, akik nincsenek beavatva a Láthatatlan színházi játékba? Hogyan aktivizálódnak, vonódnak be? Milyen stratégiákat javasolnak? Hogyan oldható meg az egyenlőtlenség?

A tapasztalatok, megoldási stratégiák, továbbfejlesztések a tananyag részét képezik. A kurzushoz semmiféle színészi, drámatanári végzettség nem szükséges, csak jókedv és problémaérzékenység.

 

A képzés célja, célkitűzései:

 • a pedagógiai módszertan megújítása, bizalmi viszony erősítése tanár-diák kapcsolatban
 • megtanítja a résztvevőknek a problémára fókuszálását, a megoldási stratégiák felvázolását, következmények nélküli kipróbálását
 • segíti a játékosság, kreativitás beépítését az iskola keretrendszerébe
 • képessé tesz a belső folyamatok felismerésére, kivetítésére, az adott élethelyzetből adódó pillanatnyi vagy hosszútávú nehézségek kezelésére 
 • segíti az asszertív technikák gyakorlását 
 • eszközöket ad a résztvevők kezébe a belső elnyomások megnevezésére, és az elnyomói helyzetek modellálására 
 • fejleszti a kritikai gondolkodást  
 • érzékenyít a felmerülő problémák iránt

Várható tanulási eredmények:

 • A résztvevők képessé válnak konkrét osztálytermi nehézségek játékos modellezésére és kezelésére.
 • A Láthatatlan színház nézőpontjain keresztül helyesebben látják önmagunkat és másokat.
 • A létrehozott akciók közös szellemi termékek, továbbfejleszthetők, újabb szituációkban alkalmazhatók. 
 • A Láthatatlan színház egyik fontos eredménye, hogy az ember szemlélje magát aktivitás közben, miközben folyamatosan másokra is figyel. A résztvevők megtanulnak belül és kívül lenni, nézőpontjaikat váltogatni.
 • Megtanítja felismerni az elnyomottal együtt az elnyomás okait, és segít felszámolni azt.
 • A résztvevők magasszintű vitakultúrát sajátítanak el, és képesek lesznek strukturálni a vita menetét.

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A képzés során a pedagógusok megismerkednek a módszer alapjaival, elméletével és gyakorlati játékokon keresztül...

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher