Nem csak füzet és ceruza - Játékok, fogások, módszertani eljárások az alsós matematika-, írás- és fogalmazásórákon

Nem csak füzet és ceruza - Játékok, fogások, módszertani eljárások az alsós matematika-, írás- és fogalmazásórákon

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

Az alábbi egyhetes kurzusok kéthetes kurzusként is igénybe vehetők:

Matekos játék, játékos matek - képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára

Vonások és fogások - Az írás és fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelv tanításában alsós pedagógusok számára

A kisiskolás korra jellemző testi, idegrendszeri, megismerési, érzelmi, szociális, viselkedési jellemzők, azaz életkori sajátosságok megkövetelik, hogy igazodjunk ahhoz, hogy a gyermek lételeme a játék, a játékosság, mely természetes módon szövi át tevékenységei nagy részét.   A játék lelkesedést, izgalmat, élvezetet szül, felfedezésekhez vezet. Jelentős a szerepe a kompetenciák fejlesztésében, a szociális és erkölcsi nevelésben. A játék alkalmas arra is, hogy segítsen a gondolkodás fejlesztésében, a gondolkodást gátló jelenségek leküzdésében. A tevékenységnek és a játéknak a tanítás minden területén jelentősége van: a tanfolyam kiemelten a matematika, az írás és a fogalmazás tanításában betöltött szerepével foglalkozik.  Elengedhetetlen a játék, játékos szituáció, játékosság és feladat közti különbségek alapos elemzése, feltárása. Ez a gyakorlatok során történik. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alsó tagozaton, az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével. Tanfolyamunk első része ezen területek közül a kevésbé népszerű, gyakran kitartó és nagy erőfeszítéseket igénylő írás, szó- és írásbeli szövegalkotás területek tanítását helyezi a középpontba tevékenységek és játékok sokszínű alkalmazásával.

A játékok, köztük a kifejezetten matematikai játékok felkelthetik az érdeklődést az óra elején, vagy szórakoztató módon lezárhatnak egy-egy tanulási szakaszt. Állhatnak egy-egy óra középpontjában is, legalábbis akkor, ha valóban gondolatébresztő tevékenységek, vagyis kognitív tartalmuk van, amely kötődik az éppen tárgyalt tananyagrészhez. Serkenthetik a tanító és a gyerek vagy a gyerekek közti beszélgetést, vitát. A játék aktív részvételt kíván, de a gyerekek csak akkor tanulnak meg valamit, ha nem hagyjuk magukra őket a játék bemutatása után, hanem értő játékvezetés után elemző megbeszélés zárja le a játékot.

 

A képzés célja, célkitűzései:

A játék, játékos szituáció, játékosság közti különbségek feltárása. Tevékenységgel és játékkal teli fejlesztő feladatsorok megismerése, kipróbálása.  Tudatosság ezeknek az oktató-nevelő folyamatban való alkalmazásában. Ismeretek bővítése, összerendezése: különböző szövegek szerkezete, megalkotásuk és megjelenítésük módja. Szakmai fogások elsajátítása az írástanítás, a fogalmazástanítás megkönnyítésére. Matematikai játékok használata a matematikaórákon.

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A játék, játékos szituáció, játékosság közti különbségek feltárása. Tevékenységgel és játékkal teli fejlesztő feladatsorok megismerése, kipróbálása.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!