Varázsold elő tanítványodból a talentumot - Komplex 3+T: holisztikus megközelítés, párhuzamos képességfejlesztés - hatékony tehetséggondozás

Varázsold elő tanítványodból a talentumot - Komplex 3+T: holisztikus megközelítés, párhuzamos képességfejlesztés - hatékony tehetséggondozás

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

Az emberiségnek ma azzal a ténnyel kell szembenéznie, hogy a végső határokat érte el a természetes energiaforrások kiaknázásában, és már csak az emberi képességek maradtak, mint a civilizáció további fejlődését biztosító „kimeríthetetlen tartalék”. 

Hivatásának gyakorlása során egy pedagógus számos, jó képességgel rendelkező tanítvánnyal találkozik. Ezeket a kiváló képességeket különböző területeken lehetett megfigyelni, de sajnos, viszonylag ritkán nyilvánulnak meg kiemelkedő művészi alkotás, innováció vagy éppen sporteredmény formájában. Általában az a megszokott eljárás, hogy tesztelés eredményeire támaszkodva vagy megfigyelés alapján azonosítanak be egy tehetséget, azt kiemelik majd fejlesztésben részesítik. Sajnos, a tesztelés és megfigyelés szűrőjén gyakran átcsúsznak, és rejtve maradnak olyan fiatal tehetségek, akiknél a megfigyelés pillanatában nem mutatkozik a felszínen a bennük szunnyadó tehetség. Ennek oka gyakran az, hogy ezek a diákok a tesztelést megelőzően nem részesültek megfelelő átfogó képességfejlesztésben.

A képességek párhuzamos fejlesztésére épülő módszer Komplex 3+T névre lett keresztelve (3 alkotó pillér: kognitív, affektív és szomatikus fejlesztés + T- a tudatosság elve).

A fejlesztő munka, a természettudományi és társadalomtudományi kutatások, a művészetek gyakorlása, a koordinációs képességet fejlesztő sportmozgások három pillérén, továbbá a tudatosság elvén nyugszik. Célja a tehetség kibontakozásához szükséges képességek fejlesztése, és az ehhez a munkához szükséges ingergazdag környezet megteremtése. 

A módszer a tanuló személyiségét és a képességei fejlesztését holisztikusan közelíti meg. Célja, hogy a tesztelést és az azonosítást megelőzően, a tehetség kibontakozásához szükséges kognitív, affektív és szomatikus képességeket párhuzamosan, komplex módon fejlessze. Ezzel lehetőség nyílik olyan tehetséges diákok azonosítására, akik a tesztelést megelőző átfogó képességfejlesztés nélkül rejtve maradnának. 

Mire jó tudatosság elvének alkalmazása?

 • Értelemadás, beavatás (megértés - motiváció),
 • Elméleti tudás és annak alkalmazása (jó osztályzat, sikerélmény),
 • Tanár és tanítvány - közös megoldás keresése (harmonikus kapcsolat kiépítése),
 • Önálló és team kutatások, vizsgálatok (a tanulás és felfedezés öröme, sikerélmény).

Mely képességeket célozza a kognitív képességterület fejlesztése?

 • elemző, tervező, szervező és kivitelező képességek,
 • figyelem és figyelemkoncentráció,
 • előregondolkodás,
 • rendszerben való gondolkodás,
 • kreativitás.

Mely képességeket célozza az affektív képességterület fejlesztése?

 • kreativitás, 
 • képzetalkotás, 
 • figyelem és figyelemkoncentráció, 
 • elemző logikai gondolkodás, 
 • előregondolkodás, 
 • elemző, tervező, szervező és kivitelező képességek.

Mely képességeket célozza a szomatikus képességterület fejlesztése?

 • A kognitív szférához tartozó elemző, tervező, szervező és kivitelező képességek, 
 • előregondolkodás, 
 • figyelemkoncentráció, 
 • kreativitás, 
 • KIR magas szintű koordinációs és egyensúlyi képességei.

Mi a tanfolyam célja?

A tanfolyam célja, hogy az oktató-nevelő munka során, a hatékony tehetségazonosításban és tehetséggondozásban elméleti és gyakorlati segítséget nyújtson a pedagógusoknak.

Mely szakos pedagógusoknak szól a tanfolyam?

Bármely szakos pedagógus számára, hiszen a tanári együttműködésre épül a fejlesztés folyamata.

A kurzus vezető trénere: Orbán Sándor

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

Célja, hogy a tesztelést és az azonosítást megelőzően, a tehetség kibontakozásához szükséges kognitív, affektív és szomatikus képességeket párhuzamosan, komplex módon fejlessze.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher