Szabóné Vajna Kinga

Szabóné Vajna Kinga

Szabóné Vajna Kinga 

Tanítói pályáját 1985-ben – a Budapesti Tanítóképző Főiskola elvégzése után – a Práter utcai általános iskolában kezdte. Három évig volt itt osztálytanító, osztályfőnök. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programhoz 1997-ben csatlakozott. 

A Gyermekek Háza minden tanuló számára elfogadó környezetet biztosít, tiszteli a diákok sokszínűségét, tanítási gyakorlatában, módszereiben igazodik a gyerekek igényeihez. Ez a szemlélet tette lehetővé, hogy osztályaikban együtt tanulnak a sajátos nevelési igényű és a kiemelkedően tehetséges diákok. 

2015. júniusában pedagógus szakvizsgát szerezett a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán mentortanár szakirányon, tanóráin rendszeresen fogadja a munkájuk iránt érdeklődő kollégákat, a pályára készülő hallgatókat. 

Pedagógus továbbképzési programjukban (Hatékony iskolát mindenkinek, inkluzív nevelés a gyakorlatban) trénerként vesz részt.

A 2021-22-es tanévben az iskola Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium néven önálló intézménnyé vált, az a megtiszteltetés érte, hogy ő lehet az új intézmény egyik tanügyigazgatási vezetőhelyettese. 

Több kiadványban jelentek meg differenciált óravázlatai (Tanítani vagy MEGtanítani – Tartalmilag differenciált órai tevékenységek az alapozó oktatásban, FÜPI, 2008); Vojnitsné Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról (2008, Educatio). 

2017-ben  Felkészülés egy differenciált tanórára címmel  két részben cikke jelent meg a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványban.

2007. júniusban Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Művelődési Iroda irodavezetői dicséretben részesítette.

Pályája során arra  a legbüszkébb, hogy egy innovatív szakmai közösség aktív tagja lehet. Olyan iskolában dolgozhat, ahol tanítványai változó igényeit kihívásként élik meg, közösen keresik a válaszokat. Büszke az osztálytermi munkájára is. Örül, hogy az elmúlt években sok kisgyerekkel sikerült megszerettetnie a tanulást, a tantárgyait. A visszajelzések szerint a gyerekek és szüleik is szívesen emlékeznek vissza az