Dramatikus zenei gyakorlatok felfedező játékok, művészetpedagógiai utazás

Dramatikus zenei gyakorlatok felfedező játékok, művészetpedagógiai utazás

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

A Dramatikus zenei gyakorlatok módszere révén a kurzus résztvevői egy olyan három évtizedes művészetpedagógiai gyakorlattal ismerkedhetnek meg, amely a zene- és a drámapedagógia mezsgyéjén a két művészeti ág közös elemeit ötvözi a tanári praxissal. Előbb cselekvő játékok és gyakorlatok során megtapasztaljuk a hangok és gesztusok ránk tett közös hatását, majd azt az alkotó alkalmazásba fordítjuk át. A módszer nemcsak a két művészeti ág jelenségeinek és alkotásainak személyes megéléséhez és mélyebb megértéséhez nyújt fogódzókat, hanem a közösen születő produktumok révén nyitottságra, kooperációra, valamint önálló alkotásra és gondolkodásra is nevel.

 

A kurzus tartalma

Már az ókori kínaiak is tudták, hogy “a zene: öröm”. A híres musical-dalbetét ehhez még hozzáteszi, hogy “a zene az kell: mert körülölel”. Sokan és sokféleképpen keresték-kutatták-művelték a művészetnek ezt a csodás-titokzatos területét, amely azonban némelyek számára mégis problémás, legalább is abban a tekintetben, hogy hogyan is műveljék. A kurzus folyamán a zenével kapcsolatos elmélyüléshez egy olyan módszer lesz a résztvevők segítségére, mely egy másik művészetet-pedagógiát hív segítőtársnak: a drámát, drámapedagógiát. A dráma ugyanis képes arra, hogy a maga cselekvő, majd (ön)elemző eszköztárával közelebb hozza azokat a szinte metafizikus tapasztalatokat, élményeket, amelyeket a zenei és nem zenei hangok képesek kelteni bennünk. Mindehhez a zenét, a hangok világát bevonó speciális érzékelésfejlesztő, ön- és csoportismereti játékok és gyakorlatok, kooperatív technikák vezetnek el. 

A zene sajátos hatásmechanizmusát tudatosítva, a dráma eszköztárával közös nevezőre hozva képessé válhatunk arra, hogy mi magunk improvizáljunk vagy kreáljunk olyan komplex szitutációkat, melyek révén egy adott jelenséget, problémát újabb fókuszból vizsgálhatunk, vagy éppen egy adott műforma (például egy népdal) dramatizálása révén mélyebb megértést nyerhetünk. Röviden: érzelmi világunk egy olyan rejtett erőforrása nyílhat meg számunkra, amelyet gondos módszertannal tudatosítva saját eszköztárunk részévé tehetünk.

A kurzus alapját képező Dramatikus zenei gyakorlatok módszere mögött három évtizedes tanári-tréneri tapasztalat áll. melyet a kurzus vezetője “A dramatikus zene felfeezése című kötetben foglalt össze(Selinunte Kiadó, 2022.) Egy olyan felfedező körútat teszünk a hangok, szavak mozdulatok, érintések, gesztusok közös világában, amelynek révén fontos és lényegi (érzelmi, értelmi és szenzoros) tapasztalatokat szerezhetünk egymásról és önmagunkról.

Mindhárom terület, a zene, a drama és a tanítás közös nevezője a játék és az idő. Játsszunk zenét (hangszeren és vokálisan), színházat (szerepekbe lépünk), és mi tanárok természetesen játsszunk a gyerekekkel – és néhanap egymással is. Emellett mind a zene, mind a színház, sőt a tanítás is időben tud kiteljesedni. Az idővel és az időhöz fűződő viszonyunk szintúgy egyik főtémája lesz a kurzusnak.

A képzés célja, célkitűzései:

A Dramatikus zenei gyakorlatok közösségben végzett alkotás olyan ön- és csoportismereti, egyszóval személyiségfejlődési lehetőséget kínál, aminek révén a módszer gyakorlatait a résztvevők önálló alkotó módon építhetik be saját gyakorlatukba a későbbiek folyamán. A kurzus végére a résztvevők alkalmassá válnak bizonyos gyakorlatok vezetésére és adaptációra a praxisuknak megfelelő korosztályban. Mindezek mellett egy olyan összművészeti gondolkodásmódot is elsajátítanak, amely az interdiszplináris tantárgyi integráció révén az új gondolatokra való nyitottaságot, önálló gondolkodást és alkotást feltételez.

Várható tanulási eredmények:

A kurzus résztvevő cselekvő módon tapasztalják meg és tudatosítják a maguk és egymás számára is a hangok és gesztusok rájuk tett komplex, dramaturgiai hatását. A hatás megértése révén a dramatikus zenei gakorlatok adta keretek között képessé válnak arra, hogy maguk is alkotó módon vegyenek részt a folyamatban, vagyis a saját improvizált vagy kreált hangjaik és gesztusaik révén élik meg a művészeti alkotó folyamat pozitív hatását. 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

Már az ókori kínaiak is tudták, hogy “a zene: öröm”. A híres musical-dalbetét ehhez még hozzáteszi, hogy “a zene az kell: mert körülölel”.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher