Flow az osztályteremben: izgalmas projektek - sikeres tehetséggondozás

Flow az osztályteremben: izgalmas projektek - sikeres tehetséggondozás

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

 

A  tehetséges személy már iskoláskorában törekszik a szerzett ismeretek alkalmazására (produktív kreativitás), igyekszik változtatni a már meglévőn, új elemet bevinni egy adott eljárásba, technológiába (újítás), létrehozni olyasmit, ami eddig nem volt (feltalálás). A kivételes tehetségek képesek új, nagy horderejű dolog létrehozására, a társadalom fejlődésének befolyásolására (alkotás).

A hagyományos oktatás ismeretszerzésben betöltött nélkülözhetetlen szerepe vitathatatlan, de sajnos, a mindennapi gyakorlatban, a tehetséggondozás terén tevékenykedő pedagógusok gyakran beleütköznek a korlátaiba. 

A hagyományos oktatásban alkalmazott tantervek leggyakrabban nem az életből, hanem a tudományok rendszeréből indulnak ki, azaz elszakítják a tudást azoktól a problémáktól, amelyek megoldására hivatott, és egy diszciplináris logikába helyezik bele. 

A tehetségazonosítás / tehetséggondozás céljából alkalmazott projektpedagógia lebontja a tudományterületek közti határokat és alkalmat ad a tehetség kibontakozásához szükséges képességek gyakorlására.

A kurzus tartalma

Mit értünk projektoktatás alatt?

A projektoktatás alatt azokat a tanulásszervezési formákat értjük, amelyek során a tanulók közösen, együttműködve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó problémára fókuszálva egy közös produktum, létrehozása érdekében dolgoznak.

Mi a projektpedagógia szerepe a tehetséggondozásban?

 • A tehetség kibontakozásához szükséges képességek fejlesztése
 • A képességterületek párhuzamos fejlesztése:
 • értelmi
 • érzelmi 
 • testi
 • A tudományos határok feloldása
 • A diákok aktív részvétele a folyamatban
 • A problémák megoldása a saját tudás és képességek egész spektrumának kihasználásával
 • Tehetségek azonosítása a projektmegvalósítás folyamatában

 

A következő témákkal foglalkozunk:

 1. A tehetséges diákok motiválása
 2. Multidiszciplináris / interdiszciplináris projektek 
 3. Alacsony költségvetésű (low cost) projektek 
 4. „Csillagtúra”projektek
 5. Transz-generációs projektek
 6. A team-ek együttműködésének megszervezése
 7. Mentorálási stratégia kiválasztása
 8. Tehetségek azonosítása a fejlesztés folyamatában

 

FlowA kurzus során rajzolunk, festünk, könnyedén sportoltunk, kutatunk, bolygók közti utazásokban veszünk részt. Mindeközben jól szórakozunk, a jókedv kötelező, hiszen a tanárnak és a tanítványnak egyaránt át kell élnie közös munkájuk során a "flow" érzést ahhoz, hogy munkájuk gyümölcsöző legyen, hogy a diákban rejtőző tehetség a felszínre kerüljön.

 

A képzés célja, célkitűzései:

A tanfolyam célja, hogy az oktató-nevelő munka során, a hatékony tehetségazonosításban és tehetségfejlesztésben- gondozásban elméleti és gyakorlati segítséget nyújtson a pedagógusoknak:

 • Tapasztalatszerzés a projektmódszer alkalmazásában a tehetség kibontakozásához szükséges képességfejlesztés céljából. 
 • Ismeretszerzés a projektpedagógia iskolai nevelés-oktatás folyamatában való alkalmazásában. 
 • Ismeret és tapasztalatszerzés a tantárgyak harmonizálása, valamint a tanári együttműködés megszervezésében a projektmódszer hatékony alkalmazása érdekében.

Várható tanulási eredmények: 

 • A képességterületek és a komplex képességfejlesztés technikáinak ismerete
 • A projektmódszer tehetséggondozásban betöltött szerepének az ismerete
 • A projektmunka tervezése, szervezése és a megvalósítás folyamatának irányítása
 • Motivációk feltérképezése és azok kihasználása a bevonás és sikeres fejlesztés céljából
 • Vezetői stílusok ismerete és azok rugalmas alkalmazása a projektmunkák irányításában
 • A tehetség felismerése és egyénre szabott feladatok általi fejlesztése

Célcsoport:

A kurzus vezető trénere: Orbán Sándor

A kurzus időtartama: 35 tanóra (7 nap)

A kurzus nyelve: magyar, a kurzus elvégzéséhez min. B2 nyelvtudás szükséges

A kurzus helyszíne: Rovinj, Horvátország

A kurzusok időpontjai: 2024. július 21-27.
                                       

A kurzus díja: 595 EUR 

A kurzusdíj magában foglalja a kurzust, az Europass igazolást, az Erasmus+ dokumentációt (akinek szükséges), welcome ebédet vagy vacsorát, valamint egy kulturális programot.

Igényelhető források: Az Erasmus+ program keretében minden mobilitási költséget /utazási költség, tanfolyami díjak, szállás, megélhetési költségek/ az ösztöndíj fedez.

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

 

Short Description

A kivételes tehetségek képesek új, nagy horderejű dolog létrehozására, a társadalom fejlődésének befolyásolására (alkotás).

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher