Játsszunk szakmát! Játékos módszerek és digitális eszközök a pályaorientációs tevékenységekben

Játsszunk szakmát! Játékos módszerek és digitális eszközök a pályaorientációs tevékenységekben

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

Az iskolai tanulás talán legfontosabb célja a sikeres életpálya megvalósításának segítése. Állandóan változó világunkban a pedagógusoknak nem könnyű követni a szakmák megújuló rendszerét, a továbbtanulási lehetőségek széles tárházát. A diákok támogatása a pályaorientációban kulcs a tehetségük kibontakoztatásához, ami rendkívül nagy felelősséggel jár. Ahhoz, hogy adekvát segítséget nyújtsunk, meg kell ismernünk tanítványainkat. A képességprofilok elkészítéséhez, a személyiség minél alaposabb megismeréséhez 21. századi eszközökre van szükségünk, hogy a diákokat is motiválttá tegyük saját jövőjüket illetően. A tanfolyam ezekre a kihívásokra segít felkészülni gyakorlati példák, konkrét eszközök bemutatásával és kipróbálásával.

A modern tanácsadási elméletek megismerésén túl a résztvevők a folyamatba ágyazott pályaorientációs iskolai tevékenységek megtartására válnak alkalmassá. Rövid elméleti áttekintés után gyakorlatorientált formában felkészülnek az iskolai foglalkozásokra. Csoportos munkában órarészleteket készítenek és próbálnak ki a megismert módszerekkel. A sajátélményű feladatmegoldás hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan átérezzék a pedagógusok a diákok problémáit, ezáltal szemléletük is formálódik. A 21. századi ágazatok és szakmák tanulmányozása során naprakész ismereteket szereznek a különböző szintű szakmai képesítésekről, az iskolarendszerről. 

A személyiség megismerésének különböző lehetőségeit próbálják ki az önmagukra értelmezett kitöltések során. Az önismeret fejlesztésének különböző módszereit alkalmazzák, a digitális megoldásokat és az online tanácsadást támogató eszközöket helyezzük fókuszba. A tanfolyamon megismerik a résztvevők a differenciált kérdőívek alkalmazását a különböző képességű tanulók esetében SNI-s és BTMN-s tanulók támogatásának módszereit. Kitérünk a különböző egészségügyi problémákkal élők pályaválasztására is. A kurzus lezárásaként összeállítunk egy iskolai pályaorientációs programot, vagy megtervezünk egy pályaorientációs napot a tanult módszerek és eszközök felhasználásával.

 

A képzés célja, célkitűzései:

Támogatni az iskolákban folyó pályaorientációs munkát módszerek és eszközök bemutatásával, az alkalmazásukra felkészíteni a képzés résztvevőit. Hagyományos – osztálytermi - és online környezetben megvalósítható pályaorientációs tevékenységek megismertetése és gyakorlati alkalmazásuk, kipróbálásuk. A képzésen szerzett ismeretek birtokában a pedagógusok képessé váljanak hatékony támogatást nyújtani diákjaik számára a pályaorientációban. 

A pedagógusok elsajátítsák azoknak a programoknak, applikációknak a használatát, amelyek segítségével a diákokat is motiválni tudják az önismeret, a tanulási motiváció fejlesztésében

 

Várható tanulási eredmények:

A pályaorientáció gyakorlatorientált megközelítésével a résztvevők számos olyan módszertani megoldást ismernek meg és sajátítanak el, amelyeket közvetlenül beilleszthetnek napi munkájukban. Felfrissítik a szakmákról meglévő ismereteiket, aktualizálják a képzettségekről való tudásukat, ezáltal hatékonyabban tudják segíteni tanítványaikat a pályaorientációs folyamatban. 

Online és digitális eszközöket ismernek meg, próbálnak ki a résztvevők, így saját élményű tapasztalatokat szereznek. A megismert eszközök segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudják feltárni a diákok érdeklődését, kompetenciáit, személyes tulajdonságaikat. A megismert eszközök által képessé válnak arra, hogy online tanulási környezetben is támogatni tudják tanítványaikat a pályaorientációban, az önismeretfejlesztésben. Az elsajátított módszertani eszköztár segítségével az iskolai pályaorientációs napokat hatékonyan tudják megszervezni.

 

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

Az iskolai tanulás talán legfontosabb célja a sikeres életpálya megvalósításának segítése.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher