Kalandra fel! IKT a tanórákon 2.0

Kalandra fel! IKT a tanórákon 2.0

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

A tanfolyam anyaga azoknak a tanároknak készült, akik szeretnék továbbfejleszteni tudásukat a tabletek, kollaboratív felületek tanórai használatában.

A kurzuson való részvételnek nem előfeltétele az első kurzus (Kalandra fel! IKT a tanórákon 1.0 – Játék, élmény, tanulás) elvégzése, hogy valaki a másodikra jelentkezzen, de minimális számítógéphasználati ismeret szükséges a tananyagok feldolgozásához. 

Olyan kollégáknak ajánlom a kurzust, akik el akarják sajátítani, hogyan hozzanak létre, szerkesszenek meg, építsenek be a tanóráikba digitális tartalmakat, animációkat..

 

A kurzus tartalma:

A kurzus résztvevői megismerkednek új, a tanulói kreativitást fejlesztő játékos alkalmazásokkal, webes felületekkel. Megtanulják a különböző audiovizuális források tanórai felhasználásának lehetőségeit. Elsajátítják, hol és hogyan lehet az órákon felhasználható hang- és video fájlokat megkeresni, letölteni. Megismerkednek a vidó- és hangfájlok vágásával, szerkesztésével. Megismerik a tanítási folyamatokban használható egyszerű animációk készítésének módját. Olyan interaktív platformok használatával ismerkednek meg, amelyek megkönnyítik a képek, videók, virtuális túrák további hivatkozásokkal és információkkal való kiegészítését. Betekintést kapnak a szerzői jogi rendszer alkalmazásába (Creative Commons)

A kurzus végeztével a résztvevők fel tudják mérni az egyes IKT alkalmazások erősségeit, gyengeségeit, megtanulják beépíteni azokat a tanítás-tanulás folyamatába. A tanultak megkönnyítik a számítógépes munkájukat. Ismereteik bővülése lehetővé teszi majd számukra a tanulók fokozottabb motiválását, kreativitásuk kibontakoztatását.

 

A képzés célja, célkitűzései:

A tanfolyam célja, hogy olyan applikáció és felületek használatának elsajátítását tanítsa meg a kollégáknak, melyek illeszkednek az óra pedagógiai célkitűzéséhez, alkalmasak a tanulók motiválására, digitális kompetenciájuk és együttműködő képességük fejlesztésére.

A képzésen szerzett ismeretek birtokában a kollégák maguk alakítják ki a számukra és a gyerekek számára legmegfelelőbb tanítási - tanulási környezetet. 

A munka során a pedagógusok megismerik azon alklamazások, programok készítését, szerkesztését, melyek segítségével érdekesebb, látványosabb, s nem utolsó sorban hatékonyabb lesz a tanulói ismeretszerzés folyamata

 

Várható tanulási eredmények:

Sikeresnek tekinthető a kurzus

  • ha a kollégák áttekintést kapnak az IKT alkalmazások használatának sokszínűségéről,

  • ha a résztvevők megtanulják kiválasztani a tanulók igényeinek legmegfelelőbb alkalmazásokat, ezzel fokozva a diákok tanulási élményét,

  • ha a tanult alkalmazások segítségével növelni tudják a tanulók kreativitását, tanulás iránti motiváltságát,

  • ha ismereteket szereznek az audiovizuális anyagok oktatási célra történű felhasználásában,

  • ha elsajátítják a hang- és videószerkesztés alapjait,

  • ha megismerik a diákközpontú gyakorlatok és tevékenységek kialakításának gyakorlatát,

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A kurzus résztvevői megismerkednek új, a tanulói kreativitást fejlesztő játékos alkalmazásokkal, webes felületekkel.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher