Fabók Ágnes

Fabók Ágnes

pedagógus, szakvizsgázott mentor, relaxációs gyakorlatvezető, mentálhigiénés szakember

 

Fabók Ágnes

 

Fabók Ágnes tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol-művészettörténet szakon végezte, majd az Óbudai Egyetemen gyakorlatvezető mentortanári diplomát, a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél relaxációs gyakorlatvezető képesítést szerzett. A 2022-ben a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési Szakán mentálhigiénés szakemberként végzett. 

Három évtizedet töltött a nyelvtanári pályán: vezetőtanárként tanított a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban, és közel húsz éven keresztül mentortanárként kísérte az intézménybe érkező tanárjelölteket a tanítási gyakorlatuk során. Emellett több év szakmai tapasztalata áll mögötte, mint feladatíró, vizsgáztató és módszertani szakértő.

Mentálhigiénés szakemberként fő érdeklődési területe a munka világa, egyén és munkahely egymásra hatásának harmonizálása. A munkatársak reflektív és önreflektív képességénekérzelmi tudatosságának, stresszkezelésének, öngondoskodásának támogatását célzó tevekénységei között szerepel relaxációs tréning, egyéni konzultáció, és csoportos mentálhigiénés műhelyfoglalkozás. 

Óraadóként szemináriumot vezet a Semmelweis Egyetem Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzésén.