Bende Krisztián

Bende Krisztián

tanár, lelki gyakorlat vezető, jegyesoktató

 

2006 óta dolgozok a Nagykanizsai Piarista Iskolában tanárként. Hittant és történelmet tanít a gimnáziumban és a felső tagozat néhány osztályában. 2013-tól apa- fia/lánya táborokat, 2015-től lelkigyakorlatokat szervez és vezet az iskola és a piarista rend támogatásával. Iskolájuk egyik kezdeményezője és kezdettől fogva szervezője az egész gimnáziumi osztályok számára megrendezésre kerülő elvonulós-tematikus lelkigyakorlatoknak. 2016-ban részt vett a Kalazancius Mozgalom (KM: egy olyan pedagógiai és hitre nevelési eszköz, amely olyan közösségbe gyűjti a mai fiatalokat, ahol a hiteles keresztény élettel találkoznak) nagykanizsai csapatának megalapításában és azóta is a helyi KM intézményi főkoordinátora. A KM-ben gimnazista diákok fejlődését segíti a közösségszervezés és vezetés területein.

Évente több non-formális képzési és továbbképzési alkalmon vesz részt, amelyeket a fenti terültekkel kapcsolatban nagyrészt a Piarista Tartományfőnökség, másrészt egyéb katolikus intézmények nyújtanak. 

Feleségével önkéntes és közhasznú tevékenységekben is részt vállal. Korábban a Kaposvári Egyházmegye ifjúság pasztorációs, jelenleg pedig a jegyes pasztorációs munkacsoportjának a tagjai.

Nagykanizsán a Jézus Szíve Plébánia jegyes oktatását vezetik évente egy két kurzus keretében.

2019-2022 között a nagykanizsai Szerelmes Kalandtúra főszervezői voltak. 2021-től pedig a Házas Hétvége közösség nagykanizsai régiójának vezetési szolgálatát látják el.

A felsorolt egyházi és civil tevékenységeinkhez elsősorban a Kaposvári Egyházmegye püspökségén kaptak non-formális képzési lehetőségeket az elmúlt években. Ugyanott most éppen ők készítünk képzést interaktív jegyes oktatásra.

Az említett képzéseken és az azokhoz tatozó szakmai találkozókon, a gimnáziumi osztályokkal folytatott munkája során, valamint a közösségi szolgálatokban nagyon sok tapasztalatot szerezett a szervezésről, sok embert megmozgató programok lebonyolításáról és természetesen a játékokról. Jelenleg nagyon érdekelik a nagyobb csoportokat megmozgató aktivitások, játékok létrehozása.

Nagy élvezettel játszik a különböző korcsoportokkal, diákokkal és felnőttekkel. Eredménynek érzi, amikor látja, ahogy az emberek megnyílnak, feloldódnak az irányított interakciókban.

 

My Courses