Oravecz Márta és Kivovicsné Horváth Ágnes

Oravecz Márta és Kivovicsné Horváth Ágnes

Pedagógus-továbbképzés, matematika tanítás

Az alsó tagozat módszertani trénerei

A tanítók, akik mesterek

Két nemzetközi szaktekintélyt, a közelmúltban nyugdíjba vonult, de még a pedagógiában aktívan közreműködő, tapasztalt pedagógust kértünk fel az alsós képzéseink vezetésére

   

Oravecz Márta (1-2. osztály) és 

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes (3-4. osztály)

 

Mindketten a nagymúltú és az eredményes oktatásáról híres Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolában tanítottak alsó tagozatos gyerekeket. Vezető-tanítói feladatuk volt a felnőtt pedagógus továbbképzés és e mellett főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának vezetése. Több akkreditált tanfolyamot is vezettek és moderáltak. Népszerű volt közülük a szövegértéssel, írás- és fogalmazástanítással foglalkozó saját fejlesztésű 30 órás tanfolyamuk.

A legjelentősebb és leglátogatottabb a 120 órás „Útjelző a matematika tanításában 1-4. osztályos tanítók számára” volt. A tanfolyam sikerére jellemző, hogy 2000 – től hasonló tanfolyam megtartását kérték a finn kollégák Finnország több területén (Helsinki, Jyväskylä, Rovanniemi, Polvijarviban és Hammenlinna, Espoo, Joensu, Tornio) egyetemeken, iskolákban otthont adva a továbbképzésnek.

2002-től a Kétoldalú TÉT Együttműködés finn-magyar projekt vezetőiként tevékenykedtek. A projekt témája a magyar szempontú matematikatanítás volt. A megvalósítás során kölcsönös iskolalátogatások, szakmai konzultációk folytak, több publikáció és internetes weblap (SOLMU) készült. 10 év után a finn pedagógusok már önállóan is kialakították a helyi továbbképzéseiket.  C. Neményi – Oravecz – Wéber- Káldi matematika könyveket, munkafüzeteket együttműködve a szerzőkkel adaptálták, a finn kiadások elérhetők iskoláikban, s egyre népszerűbbek.

2012-ben mindketten felkérést kaptak Matematika tantárgypedagógiai alapképző tanegység tartására az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karáról. Izgalmas feladat volt 250 hallgató számára előadni a matematikáról úgy, hogy lássák a hallgatók, az unt, utált matek lehet szerethető tantárgy, csak éppen nem értelmetlen gyakorlással kell helyettesíteni az értő tanulást.

Számtalan továbbképzésen vettek részt. 2005-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Kara Tehetséggondozó szakértői szakirányú képzésén szakvizsgát tettek. Szakdolgozatukat az alsós matematikatanításról írták, s az ELTE Trefort Kiadó gondozásában meg is jelent.

Az évek során számos publikációjuk jelent meg matematika, magyar nyelv és irodalom és környezetismeret tanítása témakörében. Írtak tankönyveket (matematika, környezetismeret). Sok videófelvétel készült az általuk tartott tanfolyamokról, illetve minta tanórákról. Publikációik közül nagy érdeklődést váltottak ki interaktív tananyagaik (Balázs-Diák Kft. 2009-11.) Magyarországon, Finnországban, a környező országokban, angol, illetve spanyol nyelvterületen is jelentek meg publikációik.

Mind a két pedagógus munkáját elismerte a szakma. Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes 1988-ban Miniszteri dicséretet, 2008-ban Fazekasért Emlékérmet és 2010-ben Karácsony Sándor-díjat kapott. Oravecz Márta 1998-ban a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó-emlékdíját, 2010-ben Karácsony Sándor-díjat és 2015-ben Varga Tamás-emlékdíjat vehetett át.