Játék-kaleidoszkóp I. - Játékkultúra az iskolai közösségekben

Játék-kaleidoszkóp I. - Játékkultúra az iskolai közösségekben

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

Nyitottságunk a játékra velünk született, vagy meg kell tanulni játszani? Ha az organikus fejlődés elakad, megreked, akkor mesterségesen szükséges gondozni, lendületet adni neki. Mi lehet ebben a tanító feladata? Milyen lehetőségeink vannak erre az iskolában? Megelőzhető, hogy elmúljon a játékos kedv? Feléleszthető szunnyadó játékos kedvünk? Változatos játékokban megtapasztalt élmények alapján fogunk közelebb jutni a válaszokhoz. Sok kipróbált játék segíteni fog abban, hogy hogyan lehet játszóközösséget szervezni, tanítani, és önállóságra nevelni.

A kurzus tartalma:

A játékok soha nem látott mennyiségben és változatosságban vesznek körül minket. A gyerekek szobája zsúfolva van játékkal, mégis ebben a játék-dzsungelben sokszor magányosan és fásultan léteznek. Vagy fordítva: nincs körülöttük megfelelő játékinger, vagy a játékélmény leginkább egy elektronikus kütyübe sűrűsödik. Eltűnőben van a “nagyoktól” tanulás. Már sokszor a “nagyok” sem játszanak, főleg nem a kicsikkel. A gyerekek játékidejük széttöredezett. Márpedig a gyerekeknek (is) a játék létszükséglet. A szórakozáson túl a jó közérzet részeként a lelki, szellemi fejlődéshez elengedhetetlen. Szociális interakciók elsődleges gyakorló terepe. 

Fontos, hogy a játékra ne, mint egy hasznos pedagógiai módszerre tekintsünk, melyet alkalmazunk a gyerekeken (hogy jobban tanuljanak); hanem elsősorban interakciós lehetőséget lássunk benne, ami áthidalja a pedagógus-diák közti generációs és társadalmi űrt. Persze a játékban egyenlő félként hatalmas tér nyílik a nevelésre és egyéb pedagógiai hasznokra is. 

Ahhoz, hogy ehhez a kapcsolódáshoz majd eljussunk, a tanfolyam keretein belül először felkutatjuk saját játékos gyökereinket, megkeresve azt, hogy ki milyen játékos típus. 

Ugyanis sokszor kellemetlenül érezzük magunkat egy-egy játékban pusztán azért, mert nem a megfelelő játékkal játszunk. 

Megpróbáljuk a játékokat egyszerű, ugyanakkor hasznos iránymutató szempontok szerint rendszerezni.

A tanfolyamon sok játékot ismerünk majd meg, melynek a legtöbbjét ki is próbáljuk. A játszások során saját élményeinkből kiindulva reflektálunk majd arra, hogy mi játszódik le a gyermekben, így kerülve közelebb ahhoz, hogy milyen játékélményekhez szeretnénk juttatni őket, hogyan tesszük termékennyé játékos létüket. Mert igen nagy különbségek vannak játékok és játékok közt, és egyáltalán nem mindegy, hogy a kevés időt, amit játékra lehet manapság szánni, mivel töltjük. Cél, hogy a tanfolyamon résztvevők a saját játékrepertoárjukat önállóan is tudják majd fejleszteni. Ennek a fejlesztésnek is megvizsgáljuk a lehetőségeit, mert sokszor nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Megpróbálunk utána járni, hogy mi tesz egy játékot népszerűvé. Láthatjuk majd, hogy egy igazán jó játék éveken keresztül elkíséri a gyerekeket, lehet hozzá játékvariációkat készíteni, elmélyülni a taktikákban. Fontos szempont a tanfolyam játékkínálatában, hogy a legtöbb játék egyaránt élvezetet nyújt kicsiknek és nagyoknak, így a tanítványokkal játszás nem válik teherré, s így megvalósulhat a kapcsolódás a játék segítségével.

Foglalkozunk azzal is, hogy milyen életkorban milyen játékokkal érdemes megkínálni a gyerekeket, hogyan lehet felépíteni egy közösség játékkultúráját, a játékok közt milyen egymásra épüléseket lehet megfigyelni. Némi túlzással és bizonyos megkötésekkel egyfajta játék tanmenetet próbálhatunk meg kialakítani. Célul tűzhetjük, ki magunknak, hogy kialakítsunk egy dinamikus, elfogadó játszóközösség, közös értékekkel, és játékhagyománnyal.

A játékok egy részéhez semmilyen különleges eszköz nem szükséges, de fogunk játékot is készíteni, illetve speciális eszközöket igénylő (“bolti”) társasjátékokat is kipróbálunk majd. 

A résztvevőktől nyitottságot és játékkedvet remélünk, mert játék lesz bőven.  Ahhoz, hogy a tanfolyam minél hasznosabb és hatékonyabb legyen, kiküldünk majd egy kérdőívet. Ezt kérjük, hogy töltsék ki, ezzel segítve azt. hogy személyre szabhassuk a játékkínálatot.

 

A képzés célja, célkitűzései: 

 • Játékokkal kapcsolatos attitűd formálása, fejlesztése

 • Új játékok megismerésén keresztül a pedagógiai munka támogatása, megkönnyítése

 • Játékokra irányuló reflektív és rendszerező gondolkodás fejlesztése

 • Játszó közösség megalapításához szükséges szemlélet kialakítás

 

Várható tanulási eredmények:

 • Játékokkal kapcsolatos attitűdje pozitív irányban változik
 • Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.
 • A tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
 • Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.
 • A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismerve, helyesen értelmezve a hatékony kezeléshez ismer és használ játékokat, nyitott a játékos megoldás keresésére;
 • Tudatosan gyűjti és válogatja a játékokat, amiket beépíthet a pedagógiai gyakorlatába.
 • Saját játékpedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
 • A tanulók személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli, a tanulók szükségleteinek megfelelően választ játékot.
 • Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszerei közül a játékot.
 • Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra;
 • Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését;

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

 

Short Description

A játékok soha nem látott mennyiségben és változatosságban vesznek körül minket.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!

Meet Our Teacher